Hồ sơ hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm của SPC giai đoạn 2015-2017 14/01/2019

HẠT VÀNG 250 SC (Hồ sơ tự công bố)

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN

QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CBHQ-BENDAZOL 50 WP

CBHQ-LUSTER 250 SC

CNHQ_BENDAZOL 50 WP

CNHQ_LUSTER 250 EC

BẢN CÔNG BỐ POLYFEED 15-15-30

BẢN CÔNG BỐ POLYFEED 19-19-19

CNHQ_ZINPHOS 20%

CNHQ_ZIN 80WP

CNHQ_ZICO 850 SL

CNHQ_ZICO 720 SL

CNHQ_ZICO 520 SL

CNHQ_ZICO 48 SL

CNHQ_VENUS 300 EC

CNHQ_VANICIDE 5 WP

CNHQ_VANICIDE 5 SL

CNHQ_TRIZOLE 400SC

CNHQ_TRIZOLE 75WP

CNHQ_TRIZOLE 75WG

CNHQ_TREPPACH BUL 607 SL

CNHQ_THIO-M 500 SC

CNHQ_SULOX 80WP

CNHQ_STAR 10WP

CNHQ_SK ENSPRAY 99EC

CNHQ_SHERZOL 205 EC

CNHQ_SECSAIGON 50EC

CNHQ_SECSAIGON 25EC

CNHQ_SECSAIGON 10EC

CNHQ_SECSAIGON 5EC

CNHQ_SCHEZGOLD 500 WG

CNHQ_SAROMITE 57 EC

CNHQ_SAPEN ALPHA 5 EC

CNHQ_SAIZOLE 5 SC

CNHQ_SAIRIFOS 585 EC

CNHQ_SAIPAN 2 SL

CNHQ_SAI-ONE 15EC

CNHQ_SAIMIDA 100SL

CNHQ_SAICOBA 800 EC

CNHQ_SAICOBA 500 EC

CNHQ_SAIBORA 350 EC

CNHQ_SAGOMETRO 50 WG

CNHQ_SAGOGRAIN 300 EC

CNHQ_SAGOFIFRO 850 WG

CNHQ_SAGO SUPER 20EC

CNHQ_SAGO SUPER 3GR

CNHQ_SAGENT 6GR

CNHQ_SABURAN 10 GR

CNHQ_PYSAIGON 50 WP

CNHQ_PYANCHOR GOLD 8.5 EC

CNHQ_PYANCHOR 5EC

CNHQ_PYANCHOR 3 EC

CNHQ_PYAN.PLUS 5.8EC

CNHQ_PESLE 276 SL

CNHQ_PATAXIM 55EC

CNHQ_NETOXIN 90 WP

CNHQ_MIZIN 500SC

CNHQ_MIZIN 80 WP

CNHQ_MIPCIDE 50 WP

CNHQ_MEXYL MZ 72 WP

CNHQ_LYPHOXIM 396 SL

CNHQ_LYPHOXIM 75.7 WG

CNHQ_LYPHOXIM 41 SL

CNHQ_LYPHOXIM 16 SL

CNHQ_LUNASA 25EC

CNHQ_LÚA VÀNG 20 WP

CNHQ_KISAIGON 10GR

CNHQ_GARDON 27.6 SL

CNHQ_GANOI 4GR

CNHQ_GÀ NÒI 95 SP

CNHQ_FASFIX 150 SL

CNHQ_DIPOMATE 80 WP

CNHQ_DIOTO 830 WG

CNHQ_DIOTO 250 EC

CNHQ_DIAPHOS 50 EC

CNHQ_DIAPHOS 10 GR

CNHQ_COMDA GOLD 5 WG

CNHQ_COMDA 250 EC

CNHQ_CARBENZIM 500 FL

CNHQ_CARBENZIM 50 WP

CNHQ_BUTYL 400 SC

CNHQ_BUTYL 40 WG

CNHQ_BUTOXIM 60EC + CAT

CNHQ_BUTOXIM 60 EC

CNHQ_BUTOXIM 5 GR

CNHQ_BUBYL 10 WP

CNHQ_BRIMGOLD 200 WP

CNHQ_BOSAGO 12 AB

CNHQ_BETO 14 WP

CNHQ_BERON 10WP

CNHQ_BÉ BỤ 30 WP

CNHQ_BASCIDE 50 EC

CNHQ_ANSARON 80WP

CNHQ_ALPINE 80 WG

CNHQ_ ZINEB BUL 80 WP

CNHQ_ THIO M 70WP

CNHQ_ KISAIGON 50EC

CNHQ_ZICO 80WP

CNHQ_ZICO 96WP

CBHQ-ZINPHOS 20%

CBHQ-ZIN 80 WP

CBHQ-ZICO 850 SL

CBHQ-ZICO 520 SL

CBHQ-ZICO 48 SL

CBHQ-VENUS 300 EC

CBHQ-VANICIDE 5 WP

CBHQ-VANICIDE 5 SL

CBHQ-TRIZOLE 75 WP 

CBHQ-TRIZOLE 75 WG

CBHQ-TREPPACH BUL 607 SL

CBHQ-THIO-M 500 SC

CBHQ-THIO M 70 WP

CBHQ-SULOX 80 WP

CBHQ-STAR 10WP

CBHQ-SK ENSPRAY 99 EC

CBHQ-SHERZOL 205 EC

CBHQ-SECSAIGON 50 EC

CBHQ-SECSAIGON 25 EC

CBHQ-SECSAIGON 10 EC

CBHQ-SECSAIGON 5EC

CBHQ-SCHEZGOLD 500 WG

CBHQ-SAROMITE 57 EC

CBHQ-SARGENT 6 GR

CBHQ-SAPEN ALPHA 5 EC

CBHQ-SAIZOLE 5 SC

CBHQ-SAIRIFOS 585 EC

CBHQ-SAIPORA 350 SC

CBHQ-SAIPAN 2 SL

CBHQ-SAIMIDA 100SL

CBHQ-SAIGON P1 15WP

CBHQ-SAICOBA 800 EC

CBHQ-SAICOBA 500 EC

CBHQ-SAI ONE 15 EC

CBHQ-SAGO-SUPER 3 GR

CBHQ-SAGOMETRO 50 WG

CBHQ-SAGOGRAIN 300 EC

CBHQ-SAGO SUPER 20EC

CBHQ-PYSAIGON 50 WP

CBHQ-PYANCHOR GOLD 8.5 EC

CBHQ-PYANCHOR 5 EC

CBHQ-PYANCHOR 3 EC

CBHQ-PYAN PLUS 5.8 EC

CBHQ-PESLE 276 SL

CBHQ-PATAXIM 55 EC

CBHQ-MIZIN 500 SC

CBHQ-MIZIN 80 WP

CBHQ-LYPHOXIM 396 SL

CBHQ-LYPHOXIM 41 SL

CBHQ-LYPHOXIM 16 SL

CBHQ-LUNASA 25EC

CBHQ-LÚA VÀNG 20 WP

CBHQ-KISAIGON 50 EC

CBHQ-KISAIGON 10 GR

CBHQ-GARDON 27,6 SL

CBHQ-GÀ NỒI 95 SP

CBHQ-GA NOI 4 GR

CBHQ-FASFIX 150 SL

CBHQ-DIOTO 830 WG

CBHQ-DIOTO 250 EC

CBHQ-DIAPHOS 50 EC

CBHQ-DIAPHOS 10 GR

CBHQ-COMDA GOLD 5 WG

CBHQ-COMDA 250 EC

CBHQ-CARBENZIM 50 WP

CBHQ-BUTYL 40 WP

CBHQ-BUTYL 10 WP

CBHQ-BUTOXIM 60 EC CAT

CBHQ-BUTOXIM 60 EC

CBHQ-BUTOXIM 5 GR

CBHQ-BRIMGOLD 200 WP

CBHQ-BOSAGO 12 AB

CBHQ-BETO 14 WP

CBHQ-BERON 10WP

CBHQ-BÉ BỤ 30 WP

CBHQ-BASCIDE 50 EC

CBHQ-ANSARON 80 WP

CBHQ-ALPINE 80 WG

CBHQ- ZINEB BUL 80 WP

CBHQ- ZICO 720 SL

CBHQ- TRIZOLE 400SC

CBHQ- SAGOFIFRO 850 WG

CBHQ- SABURAN 10 GR

CBHQ- NETOXIN 90  WP

CBHQ- MIPCIDE 50 WP

CBHQ- MEXYL MZ 72 WP

CBHQ- LYPHOXIM 75.7 WG

CBHQ- DIPOMATE 80 WP

CBHQ- CARBENZIM 500 FL

CBHQ- BUTYL 400SC

CBHQ-ZICO 80WP

CBHQ-ZICO 96WP

 

                                                              CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

Tin cùng loại

Hồ sơ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy về sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC). Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2018 - 2020

Thuốc BVTV giả không được kiểm nghiệm để đảm bảo mức độ an toàn và hiệu quả, khi sử dụng thuốc BVTV giả, bà con mất tiền mua thuốc mà dịch hại trên đồng ruộng không được kiểm soát, cây trồng giảm năng suất thậm chí mất mùa. Bà con còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe bởi không biết những hóa chất nào được pha trộn trong các chai thuốc này.

 • Trụ sở Chính
 • CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
 • Mã số thuế: 0300632232
 • Tel: (028) 38 733 295 - 38 732 077
 • Fax: (028) 38 733 033 - 38 733 391
 • Website: www.spchcmc.vn - Email: info@spchcmc.vn
 • Xí nghiệp Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
 • XÍ NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN
 • Lô C1-C3 khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM
 • Tel: (028) 3873 4089 - Fax: (028) 3873 4090
 • Đơn vị trực thuộc
 • Kết nối chúng tôi